Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi alın


Prof. Dr. Demet Karnak kendi muayenehanesinde sağlık hizmeti vermektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlık,doçentlik ve profesörlük ünvanlarını almıştır.
Pandemi sürecinde;
Maksimum 2 gün önce yapılmış covid testi yapılmış olması gerekmektedir.
Dezenfekte edilmiş odaya alınacaksınız, maskesiz gelmeyin, yanınızda yalnızca 1 kişiye izin var, size yardımcı olacak kişi de maske takmalıdır, öksürüyorsanız yanınızda kullan-at mendil bulundurun ve sağlık personeliyle temasta mümkün olduğu kadar öksürmemeğe gayret ediniz,
Siz çıktıktan sonra muayene masası örtüsü değişip oda havalandırılır, lütfen randevu saatinizi geçirmeyin,
Hemşire ateş, nabız ve tansiyonunuza bakacak sizinle ayrıntılı ön görüşme yapacak, bu görüşmede bütün şikayetlerinizi dile getiriniz, ardından doktor ile görüşeceksiniz bu muayene kısmıdır ve 15 dakika ile sınırlıdır, siz çıktıktan sonra muayene masası örtüsü değişip oda havalandırılır.
Bu önlemler sizi ve sağlık çalışanları olarak kendimizi korumak adına alınmıştır lütfen riayet ediniz.

Okullar / Eğitimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık, 1991 - 1996
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçentlik Ünvanı, 2002
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesörlük Ünvanı, 2008
 • Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Doktoru, 1983 - 1990

Bilinen Diller

 • İngilizce

Sertifikalar

Ödüller

 • SS-41Demir N, Diken ÖE, Karabulut H, Karnak D, Kayacan O. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında alfa-1 antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm analizi
 • TUSAD 34. Ulusal Kongresi- Solunum 2012, 6-10 Ekim 2012, çeşme-İzmir, Sözel Bildiri Ödülü
 • Ulubay G, Üskül B, Çetinkaya E, Karnak D, Özkan M, Özbudak O.
 • Türk Toraks Derneği 14. Kongresi, TTD en iyi Çalışma Grubu Ödülü, 13-17 Nisan 2011, Side-Antalya
 • Fırat ND, Çiledağ A, Kabalak PA, Karnak D, Erekul S, Kayacan O. Kombine lavaj yöntemiyle PAP tedavi başarısı
 • Toraks Derneği 12 yıllık kongresi e-poster ikincilik ödülü, 2009
 • Erçen Ö, Unculu S, Karnak D, Göçmen S, Çağlayan O, Kayacan O. Çeşitli hastalıklarda bronkoalveoler lavaj kotinin düzeyi
 • Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi ‘Lokman Hekim Vakfı Birincilik Ödülü, 2008
 • TUBİTAK NATO B2 Bursu, 2005
 • National Institutes of Health, National Cancer Institute- Short Term Scientist Exchange Program, 2005
 • Kayacan O, Beder S, Karnak D. Cellular profile of bronchoalveolar lavage fluid in Turkish miners. Postgrad Med J 2003; 79(935):527-30
 • Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi ‘Makale İkincilik Ödülü, 2004
 • Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 Yılı Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Uluhan Berk Üçüncülük Ödülü, 2001
 • Kayacan O, Deda G, Beder S, Karnak D, Çetin D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) elektrofizyolojik değişiklikler
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi IX. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar Birincilik Ödülü, 2000
 • Ulubay G, Beder S, Kayacan O, Karnak D, ve Oflaz G. Akciğer kanserlerinde Cyfra 21-1'in tanı, evreleme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesindeki önemi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. A Lütfü Tat İkincilik Ödülü, 1999
 • Karnak D, Beder S, Kalaycıoğlu O ve Karaca L. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum immünglobülin G subgrupları ve serum immünglobülin düzeylerinin takip ve tedavide önemi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VII. Araştırma Teşvik Yarışması Dahili Tıp Bilimleri Dalı, Prof. Dr. Zeki Hakkı Pamir İkincilik Ödülü, 1998
 • Beder S, Kalaycıoğlu O, Karaca L. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında serum ve bronkoalveoler lavajda immünglobülin G subgrupları ve immünglobülin düzeylerinin takip ve tedavide önemi
 • TUSAD 24. Ulusal Kongresi Poster yarışması Dördüncülük ödülü, 1997

Yayınlar

 • Cakar B, Bilgin G, Yavuz Şumnulu S, Karnak D. Tuberculosis prevalence in municipality bus drivers in our dispensary region. Tuberk Toraks 2013 Dec;61(4):327-32.
 • Küpeli E, Karnak D. Bronkoskopi Ünitesi. Tuberk Toraks 2011; 59 (3): 276-284.
 • Küpeli E, Karnak D. Hipersensitivite Pnömonisi (Hypersensitivity pneumonitis). Tuberk Toraks; 2011 Jun;59(2):194-204.
 • Küpeli E, Karnak D. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Dergisi. Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi yöntemleri. 2009; 2:13-20
 • Küpeli E, Karnak D. Akciğer Hastalıkları Dergisi. Pulmoner alveoler proteinoz 2008; 3:84-91.
 • Karnak D. İdyopatik İnterstisyel pnönonilerde tedavi yaklaşımları ve takip kriterleri Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1:42-54
 • Köksal D, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Erekul S. Bronchitis index and mucosal biopsy findings in patients with chronic bronchitis. Turkish Respiratory Journal 2005; 6:4-9.
 • Güllü E, Karnak D, Beder S. Akciğerin granülomatöz hastalıklarına genel bakış. Göğüs Hastalıkları Serisi 2004; 1:158-166
 • Güllü E, Karnak D, Beder S. Akciğerin granülomatöz hastalıklarına genel bakış. Göğüs Hastalıkları Serisi 2004; 1:158-166
 • Karnak D, Köksal D, Moğolkoç G, Beder S, Pınar E. Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50:462-468
 • Köksal D, Karnak D, Kayacan O, Beder S. Kanserli hastalarda tromboembolik hastalıklar (Trosseau sendromlu iki olgu nedeniyle). Akciğer Arşivi 2002; 3:125-128
 • Karnak D, Köksal D, Kayacan O, Beder S. Paget von Schroetter sendromlu bir KOAH olgusu. Solunum 2002; 4:413-417
 • Beder S, Şen S, Karnak D, Kayacan O, Akay H. Ender bir pulmoner anomali: Erişkin tip Scimitar sendromu. Toraks Dergisi 2001; 2:42-45.
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. IgG subclass levels in ELF in COPD. Turk J Med Sci 2001; 31:235-241
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Sak SD. Hypersensitivity pneumonitis and inhaled steroid (A case report). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49:142-146
 • Gülbay BE, Karnak D, Kayacan O, Beder S. Primer antifosfolipid sendromu (Olgu Sunusu). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4):483-488
 • Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49: 237-245
 • Kayacan O, Beder S, Deda G, Karnak D, Çetin D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) elektrofizyolojik değişiklikler. Solunum 1999; 1:48-53
 • Beder S, Eriş B, Karnak D, Kayacan O, Anadolu R. Sarkoidozis ve Kaposi Sarkomu (Bir Olgu Sunusu). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999; 52:175-180
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, İbiş E, Oflaz G, Ulubay G. Bir tümör belirleyicisi olan nöron spesifik enolazın serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı düzeylerinin klinik önemi. Tüberküloz ve Toraks 1999; 47:398-405.
 • Ulubay G, Beder S, Kayacan O, Karnak D, Oflaz G. Cyra 21-1’in akciğer kanserlerinde tanı, evreleme ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesindeki öTüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47:387-392
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M, Çelik GE. Bronşiolitis obliterans (İki Olgu). Tüberküloz ve Toraks 1998; 46:180-186
 • Karnak D, Gürses H. Tüberküloz ve AIDS. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45:73-78
 • Beder S, Kalaycıoğlu O, Ulubay G, Karnak D. Mucosal changes due to chronic bronchitis assessed by fiberoptic bronchoscopy. Turk J Med Sci 1997; 27:327-330.
 • Karnak D, Şen S, Beder S, Akal M, Akay H. Bir invaziv timoma olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45:53-57.
 • Karnak D. Periferik akciğer kitle ve nodüllerinde transbronşiyal iğne aspirasyonunun tanı değeri. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:54
 • Karnak D. Malign mezotelyoma tedavisinde tümör immünolojisini ve biyolojisini temel alan yeni tedavi yaklaşımları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:107-109
 • Karnak D. Çocukluk çağında astma öyküsü olan kişilerde egzersizle artan hava yolu spazmı, Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:56
 • Karnak D. Bronş astmasının tedavisinde antiinflamatuvar ilaç olarak teofilin ve fosfodiesteraz inhibitörleri kullanımı. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:55
 • Karnak D. Sıvı dışı plevra hastalıkları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:159-161.
 • Karnak D. Üst abdominal hastalıklarda plevra sıvıları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:155-158
 • Karnak, D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Ulubay G. Multiple miyelomada akciğer tutulumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16:398-402
 • Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Ulubay G, Saygun N. Çeşitli malign olgularda akciğer tüberkülozu. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:118-122
 • Karnak D, Beder S, Kalaycıoğlu O, Akay H. Progressif sistemik sklerozis (skleroderma) ve tiroid karsinomu (Bir Olgu Nedeniyle). Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:88-91
 • Karnak D. Total parenteral beslenme. Tüberküloz ve Toraks, 1995; 43:47-49
 • Kalaycıoğlu O, Saatçi M, Beder S, Karnak, D, Beder E. Lung cancer as a second primary malignancy in patients treated for laryngeal carcinoma”, Journal of Ankara Medical School 1994; 16:1227-1235
 • Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Yavuzer Ş. Nörofibromatozisli bir akciğer kanseri olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1994; 42:63-67
 • Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S. Bir akciğer leiomiyosarkom olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1993; 41:255-259.
 • Demir N, Sahin A, Küçükşahin O, Kayacan O, Dinçer I, Sayın T, Karnak D, Turgay M. Pulmonary Arterial Hypertension and Systemic Sclerosis Relation: A single centre experience. Heart Lung Circ. 2014 Feb 14. pii: 00070-5. doi:10.1016/j.hlc Epub ahead of print]
 • Çakar B, Şumnulu S, Karnak D. Tuberculosis preventive treatment experience of a single center and the evaluation of the results. Experimental and Therapeutic Medicine 2014;
 • Diken ÖE, Karnak D, Çiledağ A, Ceyhan K, Atasoy Ç, Akyar S and Kayacan O. Electromagnetic navigation-guided TBNA vs conventional TBNA in the diagnosis of mediastinal lymphadenopathy. Clin Respir J 2014; DOI:10.1111/crj.12126
 • Çiftçi F, Atilla P, Müftüoglu S, Karnak D. Primary ciliary dyskinesia. Respir Care. 2013 Aug;58(8):e99-103. doi: 10.4187/respcare.02241. Epub 2013 Jan 29
 • Karnak D, Çiledağ A, Ceyhan K, Atasoy KÇ, Akyar YS, Kayacan O. Rapid On-Site cytological examination and low registration error enhance the success of electromagnetic navigation bronchoscopy. Ann Thorac Med 2013;8:28-32.
 • Çiledağ A, Deniz H, Eledağ S, Ozkal C, Düzgün N, Erekul S, Karnak D. An aggressive and lethal course of Churg-Strauss syndrome with alveolar hemorrhage, intestinal perforation, cardiac failure and peripheral neuropathy. Rheumatol Int 2012; 32(2):451-455.
 • Koç U, Karnak D, Kavas GÖ, Kayacan O. Trace elements (copper, zinc and selenium) in acute COPD exacerbation. Trace Elements and Electrolytes 2012; 29(1) :59-64.
 • Karnak D, Sözener ZÇ, Uçar Y, Cangır AK, Demirkazık A, Kankaya D. Malign Mesothelioma and Gelatinous Pleural Fluid. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2011; 80-82.
 • Karnak D, Koycu G, Kadıoğlu YK, Dizbay Sak. Acute Silicoproteinosis: Therapy Success. Respiration 2011; 82(6):550-551.
 • Çiledağ A, Akın P, Karnak D, Kayacan O. Scrofuloderma in an Older Patient: an Underestımated entity and underdiagnosed case. Turkish Journal of Geriatrics 2011; .
 • Fırat ND, Çiledağ A, Kabalak PA, Karnak D, Meço B, Alanoğlu Z, Alkış N. Pulmonary alveolar proteinosis and successful therapy with combined lavage procedures: Case reports. Exp Ther Med 2011; 230
 • Argüder E, Karnak D, Kayacan O. A surprising diagnosis of pancreatitis with pseudocyst associated with sudden massive effusion. Exp Ther Med 2011; 248
 • Küpeli E, Karnak D, Sak SD, Kayacan O. Hazards of the ‘hard cash’: hypersensitivity pneumonitis. Can Resp J 2010; 17:102-105
 • Çiledağ A, Karnak D, Kayacan O. A Butterfly-shaped alveolar hemorrhage caused by cytomegalovirus. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41:900-903
 • Uçar Y, Sözener ZC, Karnak D. Endotracheal tuberculosis with obstruction. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41:602-607
 • Beder S, Argüder EG, Ersoy ZG, Utine EG, Kayacan O, Karnak D. Successful ocreotide and medium-chain triglycerides therapy for chylothorax in a patient with Noonan syndrome. Türk Klin J Med Sci 2010; 30:1402-1405
 • Diken ÖE, Unculu S, Karnak D, Çağlayan O, Göçmen JS, Kayacan O. Cotinine levels in serum and bronchoalveolar lavage. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2010; 41:1252-1257
 • Argüder EG, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Küçük ÖN. Decreasing bone density in COPD patients. Türk Klin J Med Sci 2010; 30:520-527
 • Çiledağ A, Deniz H, Eledağ S, Ozkal C, Düzgün N, Erekul S, Karnak D. An aggressive and lethal course of Churg-Strauss syndrome with alveolar hemorrhage, intestinal perforation, cardiac failure and peripheral neuropathy. Rheumatol Int 2009; 19:1321-1329
 • Sahoo D, Karnak D, Mehta AC. Complete tracheal ring. Respiration 2009 77:96
 • Küpeli E, Karnak D, Elgün S, Argüder E, Kayacan O. Concurrent measurement of adenosine deaminase and dipeptidyl peptidase IV activity in the diagnosis of tuberculous pleural effusion. Diagn Microbiol Infect Dis 2009; 65:365-371
 • Kayacan O, Karnak D, Can AB, Sak SD, Beder S. Gastric signet-ring cell adenocarcinoma presenting with left arm deep vein thrombosis and bilateral chylothorax. Clin Appl Thrombosis/Hemostasis 2008; 14:476-480
 • Küpeli E, Cengiz C, Cila A, Karnak D. Hyperhomocystinemia due to pernicous anemia leading to pulmonary thromboembolism in a heterozygous mutations carrier. Clin Appl Thrombosis/Hemostasis 2008; 14:365-368
 • Beder S, Küpeli E, Karnak D, Kayacan O. Tracheobronchial variations in Turkish population. Clin Anat 2008; 21:531-538
 • Küpeli E, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Tutkak H. Diagnostic accuracy of cytokine levels (TNF-alpha, IL-2 and IFN-gamma) in bronchoalveolar lavage fluid of smear-negative pulmonary tuberculosis patients. Respiration 2008; 75:73-78
 • Sahi H, Karnak D, Meli YM, Machuzak M, Gildea TR, Mehta AC. Bronchoscopic approach to COPD. COPD 2008; 5:125-131
 • Sozener ZC, Tekin M, Mungan D, Karnak D. A 15-year-old girl with swelling of the face, legs, breast, and eyes. Pediatr Ann 2007; 36:150-153
 • Shah SS, Karnak D, Shah SN, Budev M, Machuzak M, Gildea TR, Mehta AC. Broncholith caused by donor-acquired histoplasmosis in a lung transplant recipient. J Heart Lung Transplant 2007; 26:407-410
 • Suttithawil W, Karnak D, Machuzak M, Gildea T, Mehta AC. An unusual cause of T-tube obstruction: ‘Tricho-Tracheobezoar’. Respiration 2007; 76:353-355
 • Karnak D, Avery RK, Gildea TR, Mehta AC. Endobronchial fungal infections - An under-recognized entity. Respiration 2007; 74:88-104
 • Shah SS, Karnak D, Budev M, Avery RK, Mehta AC. Endobronchial Pseudalleschria boydii in lung transplant patient with cystic fibrosis. J Bronchol 2007; 14:48–50
 • Mireles-Cabodevila E, Karnak D, Shah SS, Mehta AC. Anthracostenosis. J Bronchol 2006; 13:153-155
 • Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, Meziane M, Mehta AC. Electromagnetic navigation diagnostic bronchoscopy: A prospective study. Am J Respir Crit Care Med 2006; 174:982-989
 • Kayacan O, Karnak D, Beder S, Güllü E, Tutkak H, Şenler FÇ, Koksal D. Impact of TNF-α and IL-6 levels on development of cachexia in newly diagnosed NSCLC patients. Am J Clin Oncol 2006; 29:328-335
 • Minai OA, Mehta AC, Pettersson G, Karnak D. Lung transplantation in a patient with Mounier-Kuhn syndrome. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132:737-738
 • Shah SS, Karnak D, Shah SN, Murthy S, Biscotti C, Mehta AC. Clinical-pathologic conference in thoracic surgery: A malignant peripheral nerve sheath tumor of the trachea. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132:1455-1459
 • Karnak D, Shah SS, Solovera-Rozas M, Murthy S, M, Mehta AC, Mason D. Repair of sternal dehiscence following bilateral lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132:425-426
 • Shah SS, Karnak D, Mason D, Murthy S, Pettersson G, Budev M,AC. Pulmonary ransplantatıon in Mounier Kuhn syndrome - A case report. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 131:757-758
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, Ibis E, Oflaz G. Neuron-specific enolase and lung cancer. Am J Clin Oncol 2005; 28:586-590
 • Sahoo D, Southwell C, Karnak D, Mehta AC. Endobronchial cryptococcosis. J Bronchol 2005; 12:236-238
 • Güllü E, Karnak D, Kayacan O, Beder S. A tinner with stannosis and tuberculosis. Case Rep Clin Pract Rev 2005; 6:73-76
 • Gulmez SE, Tulunay FC, Beder S, Kayacan O, Karnak D. Does dipyrone have any effect on respiratory function in COPD patients. Respir Med 2005; 100:828-834
 • Kupeli E, Karnak D, Kayacan O, Beder S. The clues for the differential dıagnosis of hypersensitıviy pneumonitis as an expectant variant of diffuse parenchymal lung disease. Postgrad Med J 2004; 80:339-345
 • Karnak D, Beder S, Kayacan O, Berk Ö. Postoperative Pulmonary Embolism In A Young Female Accompanying With FactorLeiden Mutation And Hereditary Sypherocytosis. J Thromb Thrombol 2004; 17:213-217
 • Kayacan O, Karnak D, Beder S, Köksal D. Left pleural effusion in a female with coronary artery by-pass grafting. Postgrad Med J 2004; 80:368
 • Karnak D,Köksal D, Beder S, Kayacan O. A rare cause of empyema in a non-immunocompromised case and a successful combined treatment. Postgrad Med J 2004; 80:184-185
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M. Hypereosinophilic syndrome with pulmonary and cardiac involvement presenting in a patient with asthma. Review series respiratory 2004; 1:12-15 (Brief form of CMAJ 2003; 168(2):172-175 with editorial comment).
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M. Hypereosinophilic syndrome with pulmonary and cardiac involvement in a patient with asthma. CMAJ 2003; 168:172-175
 • Kayacan O, Beder S, Karnak D. Cellular profile of bronchoalveolar lavage fluid in Turkish miners. Postgrad Med J 2003; 79:527-530
 • Kayacan O, Karnak D, Delibalta M, Beder S, Karaca L, Tutkak H. Adenosine deaminase activity in bronchoalveolar lavage in Turkish patients with smear negative pulmonary tuberculosis. Respir Med 2002; 96:536-541.
 • Karnak D, Beder S. Treatment of Chlamydia pneumoniae infection and chronic obstructive pulmonary disease. Expert Opin Pharmacother 2002; 3:1461-1470
 • Karnak D, Kayacan O, Beder S. Reactivation of pulmonary tuberculosis in malignancy. Tumori 2002; 88:251-254
 • Kayacan O, Beder S, Deda G, Karnak D. Neurophysiological changes in COPD patients with chronic respiratory insufficiency. Acta Neurol Belg 2001; 101:160-165
 • Karnak D, Bengisun JS, Beder S, Kayacan O. Chlamydia pneumonia infection and acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Respir Med 2001; 95:811-816
 • Karnak D, Ulubay G, Kayacan O, Beder S, İbiş E, Oflaz G. Evaluation of Cyfra 21-1: A potential tumor marker for non-small cell lung carcinomas. Lung 2001; 179:57-65
 • Bengisun JS, Karnak D, Palabıyıkoğlu İ, Saygun N. Mycobacterium tuberculosis drug resistance in Turkey, 1976-97. Scand J Infect Dis 2000; 32:507-510

İlgi alanları

 • Akciğer Tüberkülozu
 • solunum yolu enfeksiyonları
 • Akciğer Kanseri
 • Emboli
 • KOAH - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
 • Verem (tüberküloz)
 • Göğüs Ağrısı
 • Göğüs Ağrısı
 • Pnömoni
 • Pnömoni
 • Astım Bronşit
 • Astım Bronşit
 • Pnömotoraks
 • Öksürük
 • Alerjik Bronşit
 • Bronşektazi
 • Akciğerde Kitle
 • Alerjik Astım
 • Grip
 • Grip
 • Solunum Hastalıkları
 • Balgam
 • Göğüs Kanseri
 • Akciğer Hastalıkları
 • Bronşit
 • Astım
 • Bronşit
 • Bronşit
 • Tekrarlayan Hışıltı Atakları
 • Kalp Ağrısı
 • Bronşit
 • akciğer hastalıkları
 • akciğer hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • vaskülit
 • Soğuk Algınlığı
 • Pnömoni
 • Akciğer Zarı (Plevra) Hastalıkları
 • Akciğerlerde Su Toplaması
 • Alerji
 • Amfizem
 • Nefes Darlığı
 • Akciğer Kanseri
 • Nefes Darlığı
 • nikotin bağımlılığı
 • Aktinomikoz
 • nikotin bağımlılığı
 • Bronkoskopi
 • Coil ve valve
 • Trakeal ve bronşiyal stent
 • EBUS
 • endobronşiyal argon, lazer, elektrokoter, kriyoterapi
 • bronş içi kitle rezeksiyonu
 • Plörodez
 • Flouroskopi altında bronkoskopi
 • Elektromanyetik navigasyon

İletişim

Benimle kurumum üzerinden iletişimi kurun!


Demet Karnak Muayenehanesi

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24
Ankara, Ankara
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Sunduğum hizmetler/işlemler?


Akciğer Biyopsisi
Tpo(Tiroid Peroksidaz Testi) Tpoab
MRI
Meme MR'ı
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Radyofrekanslı Ablasyon
Torasentez
Transtorasik İğne Aspirasyonu
Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
Teknesyumlu Tiroid Tarama
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Tam Kan Sayımı-Hemogram
Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)
Polisomnografi
Solunum Fonksiyon Testleri
Fnab(Meme Biyopsisi)
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
Arteriografi
Göğüs X-Ray
Plevral Sıvı Aspirasyonu
Enjeksiyon Im
Esd (Sedimantasyon)
X-Ray
Tüberkülin Deri Testi(Tdt)
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Yart)
Tiroid Kan Testleri
Laringoskopi
Arter Kan Gazı Alma
Radyonükleer Kemik Taraması
Anti-Mikrozomal Antikor(Anti-M)(Tiroid Peroksidaz Testi)
Perkütan Iğne Aspirasyonu
Tiroit Peroksidaz Antikor Testi
Mamografi
Hemaferez
Enjeksiyon Iv
Nebulizatör
Vakum Destekli Çekirdek Biyopsisi(Meme Biyopsisi)
Cea(Karsinoembriyonik Antijen)
Servikal Mediastinoskopi
Meme Muayenesi
Meme Kanseri Genetik Testi
Uyku Laboratuvarı (CPAP)
Uyku Testi (Polisomnografi)
Cnb(Meme Biyopsisi)
Bronkoskopi
Venografi
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Termoplasti
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İiab)(Meme Biyopsisi)
Hdl Kolesterol Testi
Bronş Lavajı
Akciğer Ve Plevra Biyopsisi
Fana(Antinükleer Antikor)
Kistik Fibrozis Testi(Ter Testi)
Rijit Bronkoskopi
Randevu

Randevu almak ister misiniz? Buraya tıklayın Randevu al!